CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tên SP : Ống thép
Mã số :
Lượt xem : 1437
Bảo hành :
Chia sẻ :
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cung cấp các loại ống có bề dày khac nhau:

Ống thép đen và ống thép trắng dùng cho khí GAS

Ống thép dẫn nước

Ống Inox

Ống tube

Ống mềm áp lực cao

 METRIC DIMENSIONS & WEIGHTS 
 FOR STAINLESS STEEL PIPE 
                                 
 Wall Thickness in millimetres/Weight in kilograms 
 Pipe   O.D.In   5S   10S      10.00     20.00     30.00     40.00  STD      60.00     80.00  E.H.    100.00   120.00   140.00   160.00  DBLE 
 Size   mm   40S   80S   E.H 
      0.13     10.29         1.25             1.73       1.73         2.41       2.41          
       ,28         ,37   ,37     ,48   ,48           
      0.25     13.72         1.65             2.24       2.24         3.02       3.02          
       ,48         ,64   ,64     ,81   ,81           
      0.38     17.15         1.65             2.31       2.31         3.20       3.20          
       ,64         0,86   ,86          1.12       1.12          
      0.50     21.34       1.65       2.11             2.77       2.77         3.73       3.73             4.78       7.47
     ,81        1.01             1.29       1.29         1.64       1.64             1.96       2.65
      0.75     26.67       1.65       2.11             2.87       2.87         3.91       3.91             5.56       7.82
          1.03       1.30             1.71       1.71         2.23       2.23             2.94       3.69
      1.00     33.40       1.65       2.77             3.38       3.38         4.55       4.55             6.35       9.09
          1.31       2.12             2.54       2.54         3.28       3.28             4.30       5.75
 1.1/4      42.16       1.65       2.77             3.65       3.65         4.85       4.85             6.35       9.70
          1.67       2.73             3.43       3.43         4.53       4.53             5.69       7.88
 1.1/4      48.26       1.65       2.77             3.68       3.68         5.08       5.08             7.14     10.16
          1.93       3.15             4.11       4.11         5.49       5.49             7.37       9.69
      2.00     60.33       1.65       2.77             3.91       3.91         5.54       5.54             8.74     11.07
          2.42       3.98             5.52       5.52         7.59       7.59           11.28     13.65
 2.1/2      73.03       2.11       3.05             5.16       5.16         7.01       7.01             9.53     14.02
          3.74       5.34             8.76       8.76       11.58     11.58           15.14     20.70
      3.00     88.90       2.11       3.05             5.49       5.49         7.62       7.62           11.13     15.24
          4.58       6.54           11.45     11.45       15.50     15.50           21.65     28.09
 3.1/2    101.60       2.11       3.05             5.74       5.74         8.08       8.08          
          5.25       7.52           13.77     13.77       18.90     18.90          
      4.00   114.30       2.11       3.05             6.02       6.02         8.56       8.56       11.13       13.49     17.12
          5.92       8.48           16.31     16.31       22.65     22.65       28.32       34.02     41.63
      5.00   141.30       2.77       3.40             6.55       6.55         9.52       9.52       12.70       15.88     19.05
          9.50     11.74           22.10     22.10       31.41     31.41       40.28       49.83     58.28
      6.00   168.28       2.77       3.40             7.11       7.11       10.97     10.97       14.27       18.26     21.95
        11.47     14.04           28.68     28.68       43.19     43.19       54.20       66.56     80.28
      8.00   219.08       2.77       3.76         6.35       7.04       8.18       8.18     10.31     12.70     12.70     15.09     18.26     20.62     23.01     22.23
        14.99     20.25       33.31     36.81     43.16     43.16     53.08     65.59     65.59     75.92     90.44   100.92   112.90   109.48
    10.00   273.05       3.40       4.19         6.35       7.78       9.27       9.27     12.70     15.09     12.70     18.26     21.44     25.40     28.58     25.40
        22.97     28.20       41.77     51.03     61.20     61.20     81.55     97.40     81.55   114.75   133.06   155.15   174.82   157.41
    12.00   323.85       3.96       4.57         6.35       8.38     10.31     10.31     14.28     17.48     12.70     21.44     25.40     28.58     33.52     25.40
        31.72     36.53       49.73     65.20     80.91     80.91   108.96   133.98     97.46   159.91   186.97   208.14   242.26   189.70
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • + Mr. Trường Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại : 0949193779
  • + Mr HảiHỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại : 0918468654
DỊCH VỤ
Thi công lắp đặt
Thi công lắp đặt
Bảo dưỡng nhà máy điện, nhà máy công nghiệp
Bảo dưỡng nhà máy điện, nhà máy công nghiệp
Tư vấn lắp đặt
Tư vấn lắp đặt
Sửa chữa – bảo trì
Sửa chữa – bảo trì
Dịch vụ bảo hành
Dịch vụ bảo hành
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online:    3
  • Đã online:     150190
TIỆN ÍCH WEBSITE
Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời